THCS THỤY PHƯƠNG TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 (27/07/2020 21:39)

Trường THCS Thụy Phương thông báo kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021.

     Căn cứ điều lệ Trường THCS, Trường THPT  và Trường Phổ thông có nhiều cấp học ;  Công văn số 1363/SGD ĐT-QLT NGÀY 06/05/2020 của Sở Giáo Dục Đào Tạo Hà Nội về hướng dẫn Tuyển sinh vào các Trường Mầm Non , lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; Kế hoach 246/KH/UBND ngày 17/06/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm năm học 2020-2021 về Tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; văn bản số 344/GD ĐT-THCS ngày 29/06/2020 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021,

Trường THCS Thụy Phương thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021.