HỘI THẢO GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA MỚI LỚP 6 (21/03/2021 8:32)

Ngày 9/3 tại trường THCS Thụy Phương đã diễn ra điểm cầu giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 6 các bộ môn. Tại điểm cầu có ba đơn vị tham gia là trường THCS Thụy Phương, THCS Đông Ngạc và trường THCS Đức Thắng.

      Trong buổi giới thiệu sách, giáo viên đã được nghe các tác giả trực tiếp biên soạn bộ sách của các nhà xuất bản trao đổi, làm rõ những điểm mới trong những bộ sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 - 2022 đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; chia sẻ những nỗ lực, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ chủ biên, tác giả, biên tập viên trong quá trình biên soạn.

      Hội thảo đã giúp đội ngũ CBQL, giáo viên các nhà trường tiếp cận các bộ sách giáo khoa có cái nhìn khác quan, đánh giá chính xác và có sự lựa chọn bộ sách phù hợp, để thực hiện việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2021- 2022.

Sau đây là một số hình ảnh: