ĐỀ ÁN THƯ VIỆN (08/11/2016 6:12)

Hưởng ứng cuộc thi : Thiết kế đề án đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động thư viện,ngày 31/10/2016, đồng chí Khiếu Thị Trang – nhân viên thư viện Trường THCS Thụy Phương đã tham gia đề án nhằm “Nâng cao văn hóa đọc” cho học sinh.

        Đề án tập trung đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao văn hóa đọc trên cơ sở khắc phục những khó khăn,tồn tại và phát huy những thuận lợi của nhà trường. Phương án đưa ra mang tính khả thi cao và tính ứng dụng lớn nên được đánh giá cao.
 Phần dự thi gây ấn tượng sâu sắc bởi đồng chí Khiếu Trang đã thể hiện tính thuyết phục của đề án mà còn thể hiện khiếu thẩm mỹ và kiến thức chuyên sâu qua mô phỏng một giờ giới thiệu sách với mục tiêu sân khấu hóa những chi tiết trong cuốn sách về Võ Thị Sáu.       Sau phần thi thuyết trình đề án, những câu hỏi vấn đáp liên quan đến đề tài tạo điểm nhấn về tính thực tể khả thi của vấn đề liên quan.

 
   
     Phần dự thi đạt giải ba cuộc thi Thiết kế đề án đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động thư viện, để lại nhiều phương hướng trong tương lai về những giải pháp khả thi mà đề đề ra.