Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận giữ chức
Chủ tịch Hội đồng chức danh GS nhà nước

(GD&TĐ)- Ngày 24/8/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thay Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Bộ trưởng  Phạm Vũ Luận
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 từ ngày 1/9/2011.

Đồng thời, bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 từ ngày 1/9/2011.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hiếu Nguyễn
Theo báo Giáo dục thời đại