QUY TẮC ỨNG XỬ (05/08/2019 16:1)

Nhằm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, ngày 30/07/2019, tập thể giáo viên Trường THCS Thụy Phương cùng một số trường trong quận Bắc Từ Liêm đã được tập huấn về quy tắc ứng xử . Thầy Phạm Ngọc- Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội đã thể hiện nội dung sâu sắc, thiết thực mang lại cho tập thể các thầy cô giáo những giây phút bổ ích.

Quy tắc ứng xử không chỉ là tinh hoa của người Hà Nội mà còn là một vẻ đẹp riêng đối với những người làm nghề cao quý: Giáo viên. Những ứng xử phù hợp không chỉ theo quy định mà còn thể hiện sự tinh tế của mỗi người trong những hoàn cảnh khác nhau.

“ Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”

Bộ quy tắc ứng xử của thành phố hay những quy tắc ứng xử phù hợp đối với mỗi không gian, thời gian, mục tiêu nhân văn đều mang trong nó cái tâm của con người thanh lịch và cầu thị cho cuộc sống hiện tại và tương lai vẻ đẹp riêng. Đó là những gì mỗi người giáo viên cần thể hiện để họ chính là tấm gương cho các thế hệ sau.