SỨ MỆNH & PHẨM CHẤT NGƯỜI THẦY (05/08/2019 16:4)

Ngày 2/8/2019, tập thể giáo viên trường THCS Thụy Phương đã có buổi tập huấn lý thú và bổ ích cũng một số trường bạn trong quận Bắc Từ Liêm về “ Sứ mệnh và phẩm chất của người thầy” do Giảng viên Cao cấp ILO Vũ Hữu Kiên thể hiện.

Sứ mệnh cao cả Nhà Giáo là hiểu rõ Danh & Phận. sứ mệnh Nhà Lãnh đạo. phẩm chất Nhà Giáo. tạo Nghiệp Lành với các  nguyên tắc giao tiếp nhân văn.

Nguyên lý cơ bản nghề dạy học là những cách thức truyền đạt một số phẩm chất cần có về nhân cách con người, cũng như về tri thức đến cho học viên.

Nhiệm vụ của người giáo viên là: Người cầm đuốc chạy tiếp sức,  khơi nguồn sáng tạo. trách nhiệm về luân lý, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong dạy học: Đạo đức có nghĩa là đặt sự thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích của học viên lên trên sự thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích của bất cứ ai khác.

Giáo viên cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học, thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp, cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục. Sứ mệnh và đạo đức của người thầy trong thời đại mới thực sự đã đánh thức những khát vọng trong tâm hồn thầy cô khi năm học mới đang chuẩn bị đến gần.