BA CÔNG KHAI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (19/03/2019 9:17)

Học kỳ I năm học 2018-2019 đã kết thúc, trường THCS Thụy Phương công khai những nội dung liên quan đến công tác giáo dục trong thời gian qua.

    Nội dung công khai bao gồm chất lượng giáo dục , thông tin về cơ sở vật chất,  đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trong học Kỳ I năm học 2018-2019.