Công khai thông tin đầu năm học 2019 - 2020 (18/09/2019 12:26)

Công khai thông tin đầu năm học 2019 - 2020

Xem chi tiết...


CÔNG KHAI CUỐI NĂM HỌC 2018-2019 (31/05/2019 14:28)

Năm học 2018-2019 kết thúc, trường thcs thụy phương trân trọng công khai nội dung các mặt về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà trường.

Xem chi tiết...


BA CÔNG KHAI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (19/03/2019 9:17)

Học kỳ i năm học 2018-2019 đã kết thúc, trường thcs thụy phương công khai những nội dung liên quan đến công tác giáo dục trong thời gian qua.

Xem chi tiết...


THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (02/10/2018 11:4)

Thông tư 36/2017 thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Xem chi tiết...


THÔNG BÁO VỀ PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC UỐNG NĂM 2018 (21/04/2018 15:20)

Trường thcs thụy phương xin trân trọng thông báo kết quả phiếu thử nghiệm mẫu nước uống đóng chai aquavita được sử dụng tại trường đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai về phương diện vi sinh vật của bộ y tế.

Xem chi tiết...