Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Thông báo V/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Thực hiện cv số 1558/ SGD ĐT-CTTT ngày 7/5/2021 của SGD ĐT Hà Nội về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid 19 trong tình hình mới.
12/05/2021
Về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện công điện số 05/ CĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công văn số 1097/ UBND-YT ngày 2/5/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm, Công văn 249/GD&ĐT - THCS của PGD& ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.
12/05/2021
Về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công văn số 1063/UBND-YT ngày 27/4/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19
30/04/2021
Tải về
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
Công văn số 108/GD&ĐT-MN ngày 10/03/2021 về chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
10/03/2021
Công văn số 476/UBND-GD&ĐT ngày 5/02/2021
Công văn số 476/UBND-GD&ĐT ngày 5/02/2021 của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về việc hướng dẫn thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
09/03/2021