Về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
Thực hiện công văn số 336/UBND- KGVX ngày 31/1/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh,sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Công văn số 357/SGDĐT- CTTT ngày 31/1/2021 của sở GD&ĐT Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 188/UBND- GD&ĐT ngày 31/1/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.